bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
НАЧАЛО

Скъпи братя и сестри в Христос.  Радваме се да донесем до вас, скъпи Божии чада, тази скъпоцената Божествена Вест за днешно время,  която  Бог е пподготвел за Своя народ според Негова добра воля.  Сега на земята е времето на духовен глад, който бе възвестен още от пророк Йоил, но нашия Господ се грижи за Своя народ през това време, и дава истинска храна. Тази милост и грижа сме преживяли от Господ Исус, и в добра съвест споделяме я с вас.

Сега в мнозина деноминации и официални църкви навсякъде се проповядва, ама в тех се подготвят вярващите най-вече за голямата скърб, но не за грабването. Проповядването и служението за подготовене към грабването излиза не от някаква деноминация, а от пратениците на Господ Исус. И те проповядват Словото в истинския му Божия смисл, свързат хората с Господ и с Неговата воля.

Този сайт не принадлежи към религии и човешки доктрини. Тук проповедите са според Божията воля.  Вярваме, че Свети Дух дава откровение върху Словото Си. Тук са важни материали по различни Библейски теми, предназначени да послужат синове и дъщери Божии, които обичат Господ, и се подготвят към Пришествието на Спасителят Исус.  И въпреки, че вие ще намерите тук ценни отговори на различни въпроси,  този сайт е за по-важна цел:  да знаем по-близо нашия Господ Бог и Неговата воля.

Бог да ви благослови и сега, и до края!

Богослужение в свободна народна мисия, Германия от 6 март 2016г.

Богослужение в свободна народна мисия, Германия от 2 януари 2016г.

Богослужение в свободна народна мисия, Германия от 31 октомври 2015г.

Събрание във Варна на 18 октомври 2015 г. в петдесятната църква

Мисионер Евалд Франк на българска телевизия 17.10.2015г.


Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 4Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 3


 

Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 2


Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 1