Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 426
БИБЛИЯТА. Най четената книга на земята
bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
БИБЛИЯТА. Най четената книга на земята PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
30.03.17 12:00

ЕВАЛД ФРАНК

БИБЛИЯТА

Най-четената книга на земята

Целия текст в  PDF

Увод в Божия спасителен план

Сред най-разпространените книги на земята, Библията с голяма преднина заема първо място. От 1960г. до 2010г. по целия свят са били продадени 3,9 милиарда екземпляра. Според сведенията на Обединените Библейски общества от януари 2015г., тя е била преведена на 563 езика и диалекта. Библията е единствена книга, която ни предоставя информация за събитията от началото, и какво ще се случи до края на времето. В нея предварително е записана цялата история на човечеството. И това, което се случва днес, също е предсказано в Библейските пророчества на Стария и Новия Завет.
Тази публикация е адресирана до всички хора на добра воля във всички народи и езици по цялата земя. Освен шестте главни религии - юдаизъм, християнство, ислям, таоизъм, будизъм и индуизъм, някои увеличават бройката на 12 световни религии. И  разбира се всички твърдят за себе си, че вярват в истинския Бог. Освен това съществуват и много племенни религии. Всички са убедени, че се намират на  правилния път в истинската религия. Възможно ли е, обаче, религия, която е възникнала в течение на времето и е била измислена от смъртен човек, да бъде истинска?
Разбира се, че личното дълбоко убеждение на всеки един човек е неприкосновено, защото всеки  има  право да вярва в това, което смята за правилно. Но истина е и това, че на всяка една религия, която е била измислена от човек, липсва  един окончателен, реален абсолют, който би могъл да се издигне върху всяко съмнение. Религиозните движения на практика се отнасят единствено за този временен живот. Всяка философия и всяка идеология, както и теологията, имат своите човешки ограничения, и в крайна сметка не дават отговор на най-важните въпроси. Съществуват неща, които не подлежат на нашата преценка, но въпреки това  те са окончателни. Например това, че човекът е бил сътворен по образа на Твореца и е бил снабден с творчески способности, е един от тези факти. Чрез своето неверие и непослушание, човечеството е паднало в грях, било е  отделено от вечното общение със живия Бог и е било предадено на смърт. А в живота няма нищо по сигурно от смъртта. Всичко, което съществува във времето има начало и край. Няма да завърши единствено онова, което не е започвало.
Достъпа ни до вечността не ни е бил даден в детската люлка. Чрез раждането си човек встъпва  във  времето. Като временни творения, ние не получаваме автоматично вечния живот. Него може да ни го даде единствено Вечният Бог. Единствената книга, която с право се нарича Свято Писание и Божие Слово, е Библията.
И сега, ние заедно ще изследваме някои теми в нея. Тя е единствената книга, която може да ни информира за всичко от самото начало: от възникването на Небето и земята - и до края на времето, дори и за онези неща, които ще стават по нататък. Преди да се занимаем с онова, което излиза от рамките на времето, ние  ще  проследим встъплението на Вечния в съвременната история. В началото ние виждаме Бога в сътворението. Величественото сътворение на вселената е действителност, и затова е логично всеки мислещ човек да предположи, че съществува и Сътворител. Божия ред в цялото сътворение - всички живи същества във водата, на земята и във въздуха, всички растения, дървета, сеитбата и жътвата, живота и размножаването в рамките на видимото сътворение - всичко това свидетелства за Самия Сътворител. Теорията на еволюцията дава ли някакво обяснение за сътворението? Тя е само един жалък опит да се отрече  както сътворението, така и Твореца. И на практика тя е само една теория, докато сътворението е реалност. Действителността говори сама за себе си. И до днес всичко ражда според  вида си  точно така, както го е казал Сътворителя в Битие 1:12.
Ако човек е чул за Божието всемогъщество и за Неговото всеприсътствие, той би могъл с духовно отворените си очи и да Го види  в сътворението. От самото начало на своята история  човечеството е било съпровождано от трагични събития, които  са разколебавали  вярата на много хора. Господаря на Небесата все още не е взел властта на земята. За сега над света все още властва княза на тъмнината и цялото човечество се намира под неговото влияние. Само когато даден човек има лично преживяване и се обърне към Спасителя, той  ще може да  бъде освободен от влиянието на злия, и тогава ще може да се отвори за Божието влияние. В молитвата "Отче наш" ние се молим "да дойде Твоето Царство", и то със сигурност ще дойде. Времето наближава, и знаменията на времето посочват това.ЗА  ОРИЕНТАЦИЯСтария Завет първоначално е бил написан на еврейски език. През първите 1750 години, до строежа на Вавилонската кула, еврейският език е бил единствения език на земята (Бит.11:6-7). В Битие 14:13 Авраам е наречен "еврей". В Изход 7:16 Мойсей е казал на фараона: "Богът на евреите, ме изпрати при тебе, и казва: Пусни людете Ми, за да Ми послужат в пустинята». Господ Исус след възнесението Си също е говорил на еврейски, както свидетелства за това и апостол Павел: "И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски» (Деян.26:14). В еврейския език наименованията на имената и населените пунктове често имат такова значение, което не винаги може да се преведе на друг език. Стария Завет завършва с пророк Малахия, който е живял приблизително 400 години преди Христос. До тогава петте книги на Мойсей, пророците и псалмите са били написани като свитъци. Едва 300, или 200 години преди Христос 39те книги на Стария Завет са били оформени като едно цяло. Все още са се запазили някои отделни пергаменти. От 1947 до 1956 година в Кумран, при Мъртво море, са намерени най-старите библейски ръкописи, сред които има един 7.3 метра дълъг, почти  запазен свитък, на който е записана книгата на пророк Исайя, псалмите и книгата на Даниел. Сега те са изложени в Музея на книгата в Ерусалим. В евангелието от Лука 24:44,45 нашият Господ и Спасител е посочил, че Стария Завет има три  дяла: Мойсеевия закон, пророци и Псалми: «че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите».

Един ден в синагогата Той е прочел от свитъка на Исайя 61:1, и след това е казал: "Днес се изпълни това слово пред вашите очи" (Лук.4:16 - 21). По това време са се изпълнили повече от сто пророчества на Стария Завет, които се отнасят до  Божия спасителен  план.
Еврейския Стар Завет е бил преведен едва 250 години преди Христос в Александрия, в Египет. Превеждали са го еврейски учени на гръцки, който по онова време е бил световния език. Но еврейските познавачи на Тората в Израел не са признавали този превод, който е бил наречен "Септуагинта LXX". В него на читателя вече му убягва много ценния и важен смисъл, който с лекота може да бъде разбран в еврейския текст. Именно затова ние искаме във тази брошура да поясним първоначалното значение в еврейския текст на онези места, на които това е необходимо. Но независимо от това, дори и хората, които владеят няколко езика, са зависими от ръководството и откровението на  Божия Дух. Ние вярваме в абсолютната инспирация на Светото Писание, което отвътре се потвърждава от абсолютното съответствие между Стария и Новия Завет.
Новия Завет, който се състои от 27 книги, е бил комплектуван като канон в първите векове на християнството. Започвайки своето евангелие, Лука разказва какво е станало в началото. „Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития...“ От всички тези "мнозина" впоследствие са останали четири евангелия: Матей, Марк, Лука и Йоан. Те са били вложени в канона под названието "евангелия“. Били са предназначени да свидетелстват на следващите  поколения за онова, което се е случило в живота и дейността на Исус Христос, и за онова, което се отнася към историята на спасението. Всяко едно евангелие има свой собствен стил, но чрез тяхното многообразие ние получаваме един по-широк образ на нашия Господ и Спасител, започвайки от рождението Му и до възнасянето Му на небето.

Например, Матей ни дава доказателството за това, че с раждането на Христос се е изпълнило пророчеството на Исайя 7:14 „Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануел“ (Мат.1:18-25).  Във 2 глава от 1 до 6 ст. се съобщава за Неговото раждане във Витлеем, което е изпълнение на пророчеството на Михей 5: 2 „А ти, Витлеем Ефратов...от теб ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израел.“

Марк започва своето евангелие с две старозаветни пророчества, които се отнасят за служението на Иоан Кръстител: „Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашия Бог" (Ис.40:3) и „Ето, Аз изпращам вестителя Си, който ще  устрои пътя пред Мен" (Мал.3:1).
Лука още в първата глава съобщава за посещението на Ангела Габриел при Захария в храма и за известието за раждането на Иоан Кръстител, а също така и за посещението на същия този Ангел при Мария, на която е предизвестил раждането на Изкупителя (1:30).   „Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус"  (на иврид е Йешуа).

Иоан се връща към самото начало и дава свидетелство: „В началото беше Словото“ (Йоан 1:1). „И  Словото стана плът  и живя между нас ..."(ст.14).
Само онзи, който прочете и четирите евангелия, ще получи пълна картина за живота и дейността, за служението и страданията, смъртта, възкресението и възнесението на нашия Изкупител, което е най-висшата точка на историята на спасението,  предсказано в Стария Завет. След евангелията следват Деяния на апостолите  в  първоначалната църква, посланията на апостолите, и накрая откровението на Исус Христос, което е било дадено на апостол Иоан на гръцкия остров Патмос. В началото евангелията и посланията на апостолите са  били четени в локалните църкви, а след това са били препращани в другите църкви. „И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие" (Кол. 4:16). Това известие е обиколило целия свят, както Господ е заповядал в Своята мисионерска заповед.
И преди да бъде изнамерена печатната машина през 15 век, тези послания  непрекъснато  са били преписвани на ръка. При преводите на други езици са били въведени главите, а след това и стиховете. Необходимо е още веднъж да подчертаем, че не сравняването на различните преводи, колкото и ценни да са те, ни дават пълната яснота, но Божият Дух, Който наистина изследва Божиите дълбочини (1Кор. 2:10), и ни въвежда във всяка истина (Иоан 16:13). Буквата, т.е. написаното слово, трябва да стане за нас открито и живо, защото Божието Слово пребъдва вечно (1Пет.1:25; Ис 40:8).
ИСТИНСКИЯТ ВЯРВАЩ ПРИЕМА  ПОТВЪРДЕНОТО БОЖИЕ СЛОВОНие питаме, а Бог ни отговаря чрез Словото Си.  Какво  ни казва Бог  чрез Стария Завет?  И какво ни е подарил чрез Новия Завет? Какво е истинската  вяра , и какво е  имитация на вярата? Има ли някакво установено и потвърдено християнство,  и всички   съществуващи  църкви  дали са невястата на Исус Христос?                                                                                                
Всички, които се интересуват и се занимават с тези теми  знаят, че в Стария завет са били дадени обещания, които се изпълняват в течение на новозаветното време на спасение. Известно е и това, че Светото Писание в рамките на християнския свят се тълкува различно. Тези разногласия започват още от първия стих на Библията и продължават до последния.
На това място  е необходимо да поясним, че Бог пребивава единствено в Своето оригинално Слово и ни говори  само и единствено чрез него. Също така трябва да стане ясно, че  посредством тълкуването  и  с помощта на  религията,  Божият противник се е промъкнал  в църквите и води хората  към заблуда по религиозен начин.. Именно той още в началото е  изопачил Божието Слово, и според Битие 3 е стоял срещу Ева със следния аргумент: „Наистина ли каза Бог?" Така той  е  успял да  породи  съмнение  и по този начин е предизвикал грехопадението, т.е. отделянето от Бога. И днес той продължава да поставя под съмнение това, което казва Бог, като го тълкува по своему. Неговото влияние е навсякъде, където му се отдаде такава възможност, дори и в теологичните факултети, хранейки интелекта на любознателните студенти, които с  желание ядат от дървото на познанието, въпреки че то и до днес носи духовна смърт.БОГ / ЕЛОХИМ  -  ГОСПОД / ЯХВЕ.
ЦЕННИ СРАВНЕНИЯВ Септуагинтата еврейската дума Елохим е преведена като Теос, която започвайки от  Бит.1:1 се среща в Библията 3526 пъти. В нашите Библии е използвана думата Бог. Думата ЯХВЕ (JHWH) е преведена като Кириос и се намира в Библията 4024 пъти, започвайки от Бит.2:4. В нашите Библии тя е преведена като Господ. А словосъчетанието Елохим-Яхве т.е. Господ Бог се намира 6356 пъти в Библията.
Всеки Евреин знае, че думата Елохим означава един и единствен Бог. Защото самият Той още в Стария Завет Се е представил като Един, Който е. Той, Който е вечният, не съществува в множествено число като личности, но Се проявява в многообразието на Своите откровения (теофании) като Творец, Пазител, Изкупител, Цар, Съдия и т.н. Това не са имена, а Неговите лични качества на Бог.
Бог не се казва „Сътворител“, защото Той е Сътворителят. Не се казва „Цар“, защото Той Си е Царят. Бог не се казва „Съдия“, но Той е Съдията. Не се казва „Спасител“, Той е Спасителят, и т.н. - обаче, Той винаги е един и същ.
Ще дадем няколко примера: В Бит.14:19 Той е представен като Ел Елион - Всевишен Бог. "Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог (Ел Елион), Създател на небето и земята."
В Бит.17:1 Той се явява на Авраам като Ел Шадай - Бог Всемогъщ. "Аз съм Всемогъщият (Ел Шадай); ходи пред Мен и бъди непорочен."
В Бит.21:33 е написано Ел Олам  - вечния Бог. "...и там призова името на Йехова, Вечния Бог (Ел Олам)“.
В Ис.9:5,6 има обещание за раждането на Сина: "...и името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог могъщ  ( Ел Гиббор), Отец на вечността, Княз на мира..."
Всички еврейски думи, които започват на Ел, или завършват на ел, се отнасят за Бога. А думите, които започват на Я, или завършват на я, се отнасят за Яхве (Господ). Това е много важно и не търпи никакво тълкувание. Например Имману-ел  означава «Бог с нас»; Изра-ел означава  «Божи воин»; Вет-ел (Ветил) означава «Божи дом“; Дани-ел означава „Бог е Съдия“. Ели-я (Илия)  означава „Яхве е Бог“; Иса-я означава „Яхве е спасение“; Аллилу-я  означава „славете Яхве“, и т.н.
Святото име на завета ЯХВЕ, както е написано в еврейския оригинален текст, има особено значение. И както вече беше казано, ЕЛОХИМ е било преведено като ТЕО, а ЯХВЕ - като КИРИОС. Но това не точно съответства на първоначалното им значение, защото Кириос е «владетел», и той може да бъде който и да е цар или властващ. Но това слово не дава точен израз на откровението на името на Бога, така както е засвидетелствано в Изх.6:2,3:"И Бог (Елохим) каза на Мойсей: "Аз съм Яхве (Господ). Явих се на Авраам, Исаак и Яков с името Ел Шадай (Бог Всемогъщий), но не им бях познат с името Си Елохим Яхве (Господ Бог)" - (директно е преведено от немската Библия - бел. на прев.).
Името, означено в Стария Завет като тетраграм JHWH е изявеното, свято заветно име на Господ Бог. Предстояло е да бъде сключен завета с Израел, и затова Господ Бог е открил на Своя пророк Мойсей и на народа Си Своето име на завета - JHWH (Яхве). В Своето законодателство в Изх.20:7 Всемогъщият е казал: „Не изговаряй напразно името на Господа (Яхве) твоя Бог; защото Господ (Яхве) няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му“.  Това име е било за Господа толкова свято, че Той е искал да го види осветено в Своя народ Израел.
Например,...

Целия текст в  PDFПоследнее обновление 07.06.20 00:00