Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Резюме на Епохите
bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Резюме на Епохите PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
22.07.11 22:59


Уилям М. Бранхам

Резюме на Епохите

текста в pdf

Поради факта, че нашите занимания са били тълкуване стих по стих на тези Писания, които третират седемте епохи, ние не сме разглеждали досега последователния исторически модел на църквата толкова колкото би трябвало. Затова нашата цел сега е да разгледаме тази епоха, и започвайки с Епохата на Ефеската църква да проследим през всички векове църквата и нейната история така, както е дадена на Йоан от Божия Дух. Няма да добавяме нов материал, тъй като ще се спрем върху това, което вече имаме.

От нашите проучвания вече сме разбрали, че повечето от Откровението е напълно погрешно разбирано, понеже в миналото не сме знаели, че “църквата”, за която пише и към която е писано в тази книга, не се отнася за самата “еклесиа”, “богоизбраните”, “тялото Христово”, ” избраницата”, а се отнася за съвкупната група от хора, които наричат Християни, независимо дали са истински или само се наричат такива. Както целият Израел, НЕ Е Израел, така и всички Християни НЕ СА Християни. От това разбираме, че църквата се състои от две лози – истинската и фалшивата. Двете лози са мотивирани от два вида духове; едната има Святия Дух, докато другата е облечена с духа на антихриста. И двете твърдят, че познават и са признати от Бога. И двете претендират, че говорят от името на Бог. И двете вярват някои много основополагащи истини и не се съгласяват върху други. Но тъй като и двете носят името на Господа, бидейки наричани Христ-ияни и тъй като носят това име очевидно претендират за взаимоотношение с Него ( Бог го нарича бракосъчетание ), Бог понастоящем държи и двете отговорни пред Него и затова говори на всяка една.

Разбрахме още, че тези две лози ще растат една до друга до свършека на вековете, когато и двете ще съзреят и ще бъдат обрани. Фалшивата лоза не ще завладее и съсипе истинската, но пък и истинската лоза не би могла да доведе фалшивата до спасително взаимоотношение с Исус Христос.

Научихме още най-удивителната истина, че Святият Дух може и ще се спусне върху Християните от фиктивната, фалшива лоза и ще се прояви мощно посредством различни знамения и чудеса, също както Юда имаше определено служение в Святия Дух, въпреки че самият той бе обявен за дявол.

С тези принципи наум започваме да проследяваме църквата през различните седем епохи.

Раждането на църквата започва от Петдесятница. Както на първия Адам бе дадена годеница направо от Божията ръка и бе непорочна за кратко време, така и на Христос, последния Адам, бе дадена чиста и неопетнена годеница на Петдесятница; и тя остана свята и неопорочена за известно време. “ А от другите никой не смееше да се присъедини към тях ; ” ( Деяния 5:13) и “ А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. ” Деяния 2 : 47. Не знаем колко е продължило това, но един ден както Ева бе изкушена и прелъстена от Сатана, така и църквата бе осквернена посредством навлизането на антихристки дух. “ И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.” 1 Йоан 4 : 3. А Исус е казал относно Своята годеница през този първи век, “Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се.” Откровение 2 : 4 – 5. Църквата през този първи век вече е била “пропаднала жена.” Както Сатана се бе добрал до Ева преди Адам, така и сега Сатана бе съблазнил църквата, годеницата на Христос, преди “сватбената вечеря на Агнето.” И какво по-точно бе това в нея, което причини падението? Какво друго освен това в Откровение 2 : 6 : “ДЕЛАТА НА НИКОЛАИТИТЕ.” Още през този първи век църквата се бе отвърнала от това да следва чистото Слово Божие. Те се обърнали от Божието изискване за църква напълно уповаваща на Него ( уповаваща изцяло на това Бог да изпълни Словото Си от начало до край, без човешка форма на управление ) към Николаитизма, което е организиране на човешко управление вътре в църквата, което както всички такива, издава закони за хората. Направили това, което и Израел направил. Те се възползвали от човешка форма на управление, вместо от тази на Словото и Духа.

Смърт бе проникнала. Откъде знаем това? Не чуваме ли гласа на Духа, издигнат още през този първи век към всеки, който би се заслушал в призива му. “На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай.” Църквата вече е погълнала доста навътре дървото на смъртта ( или деноминационната фалшива лоза ), чийто край е огненото езеро. Но сега вече няма херувими с пламтящи мечове, които да пазят Дървото на Живота. Бог вече не напуска църквата както напусна райската градина. О, не, Той винаги ще е посред църквата Си до свършека на века. И дотогава Той ще призовава всички да дойдат.

Сега нека внимаваме тук. Това послание до ангела на църквата в Ефес не е послание до конкретната локална Ефеска църква, а е послание до ЕПОХАТА. И тази епоха е имала в себе си семето на истината и това на заблудата, точно както е описано в притчата за пшеницата и плевелите. Различните епохи на църквата са полето, а в него са пшеницата и плевелите. Фалшивата църква е организирала, хуманизирала формата на управление и Словото, като същевременно се е борела против истинските християни.

Плевелите винаги са вирели много повече от пшеницата или което и да е друго култивирано растение. Църквата на плевелите процъфтявала бързо по време на тази първа епоха. Но и църквата на пшеницата също процъфтявала. До края на първия век делата на Николаитите процъфтявали в локалните църкви на фалшивата лоза, като се увеличавали опитите им да разпространят влиянието си извън тяхната организация. Влиянието им върху истинската църква се усещало тъй като хора като уважавания Поликарп се наричали епископи, приписвайки си тази титла, която не им принадлежала според Словото. Също така през тази епоха, истинската църква загубила първоначалната си любов. Първоначалната любов била както тази на младоженец и годеницата му при бракосъчетанието им и ранните им години на съпружески живот. Но ето че се появило охлаждане на тази съвършенна любов и отдаване изцяло на Бога.

Но забележете. Откровение 2 : 1 изобразява Господ Исус застанал всред църквата Си и държащ седемте звезди в десницата Си. Понеже тази годеница е пропаднала, понеже църквата като цяло понастящем е смесица от истинско и фалшиво, Той не я изоставя. Тя е Негова. И според Римляни 14 : 7 – 9 това е точно така. “Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си. Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото Христос затова умря и оживя – да господствува и над мъртвите и над живите.” На кръста Той изкупи ЦЕЛИЯТ свят с люде. Те са Негови. Той е Господ на живите и на мъртвите. ( Що се отнася до собственост, А НЕ взаимоотношение.) И Той ходи всред това тяло, което има в себе си живот и смърт.

Това, което е било посято през първия век ще се разраства и през втория и всички останали векове, докато достигне до зрялост и жътва. Така през епохата на Смирненската църква очакваме разрастване и осветляване на цялостната история на църквата посредством откровение от Духа.

През тази епоха омразата на фалшивата лоза нараства. Забележете, че в ( стих 9 ) те са се отделили от компанията на верните. Те произлезли от тях. Били лъжци. Те наричали себе си това, което не били. А Бог унищожи ли ги? Не. “Оставете ги и двете да стигнат до жътвата.”

“Но Господи, трябва да бъдат унищожени, защото те изтребват людете Ти. Избиват ги.”

“ ‘Не, оставете ги. Но на годеницата Си Аз казвам : “ Бъди предана до смърт. Обичай Ме още повече.’ ”

Съвсем ясно разбираме, че тази фалшива лоза е лозата на Сатана. Той ( Сатана ) е, който ги събира. Те се срещат в Името на Бога и лъжат, че са Христови. Те проповядват, поучават, кръщават, покланят се, взимат участие в разни ритуали дадени от Христос на църквата, и въпреки това не са от Бога. А тъй като казват, че са от Него, Бог ще ги държи отговорни и през всяка епоха Той е говорил за тях и на тях. Те ни напомнят точно за Валаам. Той заемал пост на пророк. Знаел правилния път към Бога, както и е показано нагледно при жертвоприношението с чисти животни. При все това той не бил истински ПРОРОК НА СЛОВОТО, тъй като когато Бог му казал да не ходи да почете Валак с присъствието си, така или иначе той се стремял да отиде, понеже бил мотивиран от силното си желание за злато и престиж. Така че Бог му позволил. Съвършената воля Божия отстъпила на компромисната воля Божия, поради “сърдечното желание” на Валаам. Бог всъщност казал : “Давай.” Бог беше ли си променил решението? Не, господине. Бог постигнал Своето Си независимо, че Валаам отишъл. Валаам не осуетил волята Божия. Въпреки всичко Бог постигнал намерението Си. Валаам бил този, който загубил понеже той заобиколил Словото. И днес се случва същото нещо. Жени-проповедници, женски организации, фалшиви учения, хора покланящи се на Бога и т.н., изявявайки се в Духа и продължавайки точно както Валаам да претендират, че Бог им е говорил, дори и тогава когато получената заповед противоречи на писаното Слово. И аз не ще отрека, че Бог им е говорил. Но то е било точно както когато Той говори на Валаам втория път. Тъй като Той знаеше, че Валаам желаеше намерението на собственото си сърце повече от Словото, Той му го даде и при все това накрая Бог постигна намерението Си; така и днес Бог позволява на хората да продължават в желанията на сърцата си, защото те вече са отхвърлили Словото. НО ВЪПРЕКИ ТОВА ВОЛЯТА БОЖИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА. Амин. Надявам се,че разбирате това. Това не само ще разясни повечето от видяното през всичките епохи, но специално ще помогне през това последно време, през което има толкова много проявления и съпътстващи благословения и то когато целият този период е толкова против “ Разкритата – От Словото – Воля ” Божия.

Ако въобще някоя епоха е получавала послание толкова гръмко и чисто, то това е тази епоха. Била е и понастоящем е в сила Старозаветната истина : “Синът на робинята ще угнетява сина на свободната докато сина на робинята бъде прогонен.” Това ни позволява да разберем, че омразата и хулите на Сатана срещу верният християнин ще се излеят чрез група номинални, фалшиви християни и това ще нараства докато Бог не изкорени тази лъжлива лоза в края на Лаодикийската Епоха.

Третата епоха ни разкрива чрез Духа на пророчество, че светската църква ще възприеме Николаитизма като доктрина. Разграничаването на духовниците от миряните преминало от Библейската истина за старейшините ( пастири на местното паство ), които ръководели паството със Словото, в ‘делата на Николаитите ‘, при което духовниците издигали себе си в звания един над друг, която пък небиблейска формула се доразвила в едно духовенство, което поставяло духовника между човек и Бог, давайки на духовника известни права като същевременно отказвали на миряните от Бога-дадените им права. Това било узурпиране. По това време това станало доктрина. Било прието в църквата като неоспоримо слово Божие, което в действителност не било. Но духовенството го наричало Словото Божие и поради това тази доктрина била антихристка.

Понеже човешката форма на управление е чисто и просто политика, църквата била въвлечена в политиката. Това въвличане в политиката било приветствано от император-диктатор, който обединил църковната с държавната политика и насилствено утвърдил фалшивата църква ( Сатанинската фалшива религия ) като истинска. И посредством различни декрети от редица императори виждаме как фалшивата църква с държавна власт руши истинската лоза още повече.

За жалост, истинската лоза не била съвсем имунизирана срещу тази доктрина. Казвайки това нямам впредвид, че истинската лоза някога е възприемала идеите на Николаитяните като доктрина. Далеч съм от това. Но този малък червей на смъртта продължавал да подкопава истинската лоза като се надявал тя да се срине. Тъкмо вътре в истинската църква, мъжете, които Бог призовавал за стареи, носели тази титла за да показват, че имали малко повече от локална отговорност. Това, което съществувало в църквата по това време не било ясното разбиране на Павел. Защото Павел бе казал : “ И те прославиха Бог в мен.” Без значение каква власт Павел имал, той .. Продължение тук в pdf

 

Последнее обновление 27.05.20 18:21